ČSN EN 12373-3 (038650)

Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 3: Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků

Schválena: 02.2000

Účinnost: 2000-03-01


 

ČSN EN 12373-4 (038650)

Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 4: Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění kapkovou zkouškou vybarvování po předchozí úpravě povlaku kyselinou

Schválena: 02.2000

Účinnost: 2000-05-01


 

ČSN EN 12373-5 (038650)

Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 5: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance

Schválena: 02.2000

Účinnost: 2000-03-01


 

ČSN EN 12373-6 (038650)

Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 6: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová bez předchozí úpravy povlaku kyselinou

Schválena: 02.2000

Účinnost: 2000-03-01


 

ČSN EN 12373-7 (038650)

Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 7: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová s předchozí úpravou povlaku kyselinou

Schválena: 01.2003

Účinnost: 2003-02-01


 

ČSN EN 12373-8 (038650)

Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 8: Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla

Schválena: 02.2000

Účinnost: 2000-03-01


 

ČSN EN 12373-9 (038650)

Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 9: Stanovení odolnosti proti opotřebení a indexu opotřebení anodických oxidových povlaků zkušebním přístrojem s oděrovým kotoučem

Schválena: 02.2000

Účinnost: 2000-03-01

 

Další informace:

DIN 1725, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749
Opracování hliníku:
 

 

Výtah z normy  DIN 17611


 

Eloxování:
E0
bez předúpravy ,

E1
předúprava broušením
E2
předúprava kartáčováním
E3
předúprava leštěním
E4
 předúprava broušením a kartáčováním
E5
 předúprava broušením a leštěním
E6
předúprava speciálním mořením
E7
Chem. a elektrochemickým leštěním

E8
spec. chem. a elektrochemickým leštěním