Příjezd od Brna : před  Uherským Hradištěm  odbočit na : Zlín , Přerov pak odbočit do směr Velehrad ,Starého Město

Příjezd od Otrokovic:  po vjezdu  do Starého Města odbočit smět Velehrad

Příjezd od Uherského Hradiště : Směr Velehrad.

 

Eloxovna se nachází na ulici Velehradské č. 1433 v areálu firmy Koop Kontakt s.r.o. (bývalá STS)